HERBİSİT

BİTKİ KORUMA

Aktif Madde:

312.5g

S-Metolachlor

187.5g

Terbuthylazine

Formülasyon:

SC (süspansiyon konsantre)

Mısır ve ayçiçeğinde topraktan kullanılan dar ve geniş yabancı ot ilacı