HERBİSİT

BİTKİ KORUMA

Aktif Madde:

375 g/l

S-Metolachlor

125 g/l

Terbuthylazine

37.5 g/l

Mesotrione

Mısır'da Sirken (Chenopodium album), Şeytan Elması (Datura stramonium), Darıcan (Echinochloa crus-galli) Semizotu (Portulaca oleracea) için ruhsatlı herbisit.