HERBİSİT

BİTKİ KORUMA

Aktif Madde:

150g

Fluazifop-P-Butyl

Formülasyon:

EC (emülsiyon konsantre)

Birçok üründe ruhsatlı dar yapraklı yabancı ot ilacı.

Ruhsatlı olduğu ürünler; Bağ, Domates (tarla), Kanola, Mercimek, Pamuk, Patates, Şekerpancarı ve Soğan.