HERBİSİT

BİTKİ KORUMA

Aktif Madde:

915g

S-Metolachlor

45g

Benoxacor

Formülasyon:

EC (emülsiyon konsantre)

Pamuk ve domateste geniş yapraklı yabancı ot ilacı