İNSEKTİSİT

BİTKİ KORUMA

Aktif Madde:

45g

Chlorantraniliprole

18g

Abamectin

Formülasyon:

SC (süspansiyon konsantre)

Bağ, Biber (sera), Domates (sera), Domates (tarla), Elma ve Hıyar (sera)'da ruhsatlı lepidopterlere karşı etkili çözüm