İNSEKTİSİT

BİTKİ KORUMA

Aktif Madde:

%75

Cyromazine

Formülasyon:

WP (ıslanabilir toz)

Sebzede (Fasulye) ruhsatlı galeri sineği' ne karşı çözüm