İNSEKTİSİT

BİTKİ KORUMA

Aktif Madde:

%10

Fosthiazate

Formülasyon:

G (granül)

Domates (tarla ve Muz'da ruhsatlı nematisit