İNSEKTİSİT

ÇEVRE SAĞLIĞI

Aktif Madde:

%25

Cypermethrin

Boş alanlarda uygulanabilen; Hamamböceği, Karasinek ve Sivrisinek'te ruhsatlı ürün.