İNSEKTİSİT

ÇEVRE SAĞLIĞI

Aktif Madde:

2,5%

Lambda-cyhalothrin

Boş alanlarda uygulanabilen; Hamamböceği, Karasinek ve Sivrisinek'te ruhsatlı ürün.