İNSEKTİSİT

ÇEVRE SAĞLIĞI

Aktif Madde:

25 g/L

Lambda-cyhalothrin

Boş alanlarda uygulanabilen; Hamamböceği, Karasinek ve Sivrisinek'te ruhsatlı ürün.