İNSEKTİSİT

ÇEVRE SAĞLIĞI

Aktif Madde:

10%

Lambda-cyhalothrin

Boş alanlarda uygulanabilen; Akrep, Hamamböceği ve Karasinek için ruhsatlı ürün.