İNSEKTİSİT

ÇEVRE SAĞLIĞI

Aktif Madde:

500g

Primiphos-methyl

Formülasyon:

EC (emülsiyon konsantre)

Ev ve işyerleri için çok yönlü koruyucu insektisit

Ruhsatlı olduğu ürünler ve yerler; Boş alanlar, Beyaz Lahana, Domates (tarla), Fasulye, Hıyar (tarla), Pamuk.