FUNGİSİT

BİTKİ KORUMA

Aktif Madde:

250g/L Difenoconazole

Formülasyon:

EC (emülsiyon konsantre)

Yumuşak çekirdeklilerde (Elma, armut) ve Şekerpancarı'nda ruhsatlı sistemik fungisit