FUNGİSİT

BİTKİ KORUMA

Aktif Madde:

230 g/L Fludioxonil

Depolanan Turunçgiller'de çürüklüklere karşı ruhsatlı bitki koruma ürünüdür.