FUNGİSİT

BİTKİ KORUMA

Aktif Madde:

230 g / L

Fludioxonil

Depolanan Turunçgiller'de çürüklüklere karşı ruhsatlı bitki koruma ürünüdür.