Kategori : BİTKİ KORUMA

Tür : FUNGİSİT

Sumiriz-T 60 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F3,14; M3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir.

Etkin madde: % 30 Tolclofos-methyl ve % 30 Thiram içerir.

Avantajları

  • Koruyucu ve iyileştiricidir.
  • Toprak kökenli hastalıklara Karşı etkin mücadele

Pratik İpuçları

  • Tavsiye dozu üzerinden hazırlanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.
  • Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.
  • Alkali karakterde olanlar hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılmasında sakınca yoktur.
  • Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Kullanım Şekli

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü; domates (sera), biber (sera), patlıcan (sera):Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklimde yapılır.

Tohum ilaçlaması; ekimden önce tohuma uygulanır.

Toprak ilaçlaması; ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzeyine çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Fideler seraya dikildikten sonra dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı damla sulama sistemi ile toprağa verilir. Gerekirse uygulamalara bir hafta aralıklarla devam edilir.

Hıyarda (sera) toprak kökenli hastalık etmenleri: hıyar fideleri seraya dikildikten sonra dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı damlama sulama sistemi ile toprağa verilir. 1. uygulama dikimden 1 gün sonra, 2. ve diğer uygulamalar ise birer hafta ara ile yapılır. Serada damla sulama sistemi yok ise, bitki köklerine verilecek ilaçlı su, dekara doz, dekara ilaçlanacak bitki sayısı her bitki dibine verilecek su miktarı dikkate alınarak hesaplanır ve verilir.