MOXIMATE

Kategori : BİTKİ KORUMA

Tür : FUNGİSİT

MOXIMATE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 / Grup 27 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Etkili Madde: %45 Mancozeb + %5 Cymoxanil

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.

Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.