TARGA SUPER

Kategori : BİTKİ KORUMA

Tür : HERBİSİT

TARGA SUPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Etkili madde: 50 g/l Quizalofop-p-ethyl

*Bağ
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da, köpekdişi ayrıkları 15-20 cm, kanyaşlar 2-3 kardeşte iken

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Domates

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da, domatesler 15-20 cm boyda otlar 3-6 yapraklı dönemde iken, çıkış sonrası

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Ayçiçeği

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

100 ml/da, ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası

Karadarı (Panicum spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Tilki kuyruğu (Alopecurus sp.)

Yabani arpa (Hordeum sp.)

Yapışkan darı (Setaria sp.)

Çayır püskülü (Poa sp.)

Brom (Bromus sp.)

Soğan

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da, soğanlar 15-20 cm boyunda iken kanyaşların 3-5 cm, darıcan ve yapışkan darıların 10-15 cm boyunda oldukları dönemde

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yapışkan darı (Setaria sp.)

Kırmızı mercimek

Yabani yulaf (Avena sterilis)

75 ml/da, mercimek 8-12 cm boyda iken yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosureides)

Kendi gelen buğday (Triticum sp.)

Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

Kırmızı mercimek

Adi ayrık (Agropyron repens)

100 ml/da, mercimek 8-12 cm boyda iken yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

Şeker pancarı

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

75-100 ml/da, yıllık yabancı otlarda düşük , çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.

Yabani yulaf (Avena fatua)

Hububat halazası (Alopecuros myosuroides)

Brom (Bromus tectorum)

Pamuk

Kanyaş (Sorghum halepense)

75-100 ml/da, tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.

Soya fasulyesi

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

100 ml/da, yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası

Karadarı (Panicum spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Tilki kuyruğu (Alopecurus sp.)

Yabani kuş yemi (Phalaris sp.)

Avantajları

  • Yüksek verimi ve yatırım getirisi için, yabancı otların daha hızlı ve eksiksiz kontrolü

Pratik ipuçları

  • Eğer kuraklık, stres (soğuk veya sıcak), hastalık yada böcek zararı var ise uygulama yapılmamalıdır.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.