SATDOWN

Kategori : BİTKİ KORUMA

Tür : HERBİSİT

SATDown adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Etkili Madde: 40 g/l Imazamox içerir.

BİTKİ ADI KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Bezelye Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Çoban çantası (Capsella bursa- pastoris)
Sirken (Chenopodium albüm)
Şeytan elması (Datııra stramonium)
Darıcan (Echinochloa cnıs-galli)
Şahtere (Fumaria officinalis)
Ballıbaba (Lamiıtm amplexicaule)
Çoban değneği (Polygomım aviculare, P convolvıtlus)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
Kuş otu (Stellaria media)
Isırgan otu (Urtica urens)
Yavşan otu (Veronica symbalaria)
Domuz pıtrağı (Xanthium stnımarium)
100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Fasulye Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroffexus)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Şahtere (Fumaria officinalis. F. cilicia)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
Sirken (Chenopodium albüm )
Şeytan elması (Datura stramonium)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Köpek üzümü (Solanum nignım)
Domuz pıtrağı (Xanthium stnımarium)
100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Soya Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexııs)
Sütlcğcn (Euphorbia herophylla. E.nutans)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Domuz pıtrağı (Xanthium stnımarium)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Yer fıstığı Darıcan (Echinochloa cnıs-galli) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Şahtere (Fumaria officinalis)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
Çoban değneği (Polygonum aviculare) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Domuz pıtrağı (Xanthium stnımarium)
Fener otu (Physalis angulata)
Yabani hardal (Sinapis arvensis) 100 ml/da Yabancıotlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-10 yapraklı dönem
Ayçiçeği (IMI ayçiçeği çeşitleri) Kırmız köklü tilki kuruğu (Amaranlhus retrofJexns, A. albus) 120 ml/da Yabancıotlar2- 5 yapraklı dönem — Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönem
Bambul otu (Chrozophora t i net orta)
Sirken (Chenopocliıım urbicıım)
Köpek üzümü (Solanımı nigrıım)
Domuz pıtrağı (Xanthivm strumarium)
Yabani yulaf (Avcna sterili s)
Şeytan elması (Dalara stramoniıım)
Çakır dikeni (Xanthium spinosıtm)
Sirken (Chenopocliıım albıım ) 130 ml/da Yabanciotlar 2- 5 yapraklı dönem-Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönem
Demir dikeni (Tribulus terrestris)
Semiz otu (Porlutaca oleracea)
Dancan (lichinochloa crııs-galli)
Canavarotu-Orobanş (Orabanche cemua)

Avantajları

  • Çıkış sonrası olarak iyi bir domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) ve köpek üzümü (Solanum nigrum) kontrolü sağlar,
  • IMI toleranslı ayçiçeğinde problem olan Canavarotu-Orobanş (Orabanche cernua) ve diğer yabancı otların kontrolünde kullanılabilir.

Pratik ipuçları

  • Eğer kuraklık, stres (soğuk veya sıcak), hastalık yada böcek zararı var ise uygulama yapılmamalıdır.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.