Kategori : BİTKİ KORUMA

Tür : HERBİSİT

Inpul 75 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Etkili madde: %75 Halosulfuron-methyl Methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1 methylpyrazole-4-carboxylate

BİTKİ ADI

YABANCI OT

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

Çeltik

Kız otu (Cyperus difformis)

3 g /da Çıkış sonrası Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde iken tek uygulama

Topalak (Cyperus rotundus)

Kurbağakaşığı (Alisma plantago aquatica)

Sandalya sazı (Scirpus spp.)

Mısır

Melez Horoz ibiği (Amaranthus hybridus)

4 g /da Çıkış sonrası Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde iken tek uygulama

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Topalak (Cyperus rotundus)

6 g /da Çıkış sonrası Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde iken tek uygulama

Çim

Topalak (Cyperus rotundus)

6 g /da Çıkış sonrası Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönemde iken tek uygulama

Avantajları

  • İyi bir Topalak (Cyperus rotundus) kontrolü sağlaması
  • Çim alanlarında kullanılabilir olması
  • Uygulama dozunun düşük olması

Pratik ipuçları

  • Eğer kuraklık, stres (soğuk veya sıcak), hastalık yada böcek zararı var ise uygulama yapılmamalıdır.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Kullanım Şekli

Çeltikte uygulama şekli: Dozu 3 g/da. Yabancı otlar 2-3 yapraklı iken uygulanmalıdır. 5-10cm derinliğinde su dolu tavalara, dekara 40-50 L su ile uygulanır. Uygulamada yelpaze hüzmeli memeye sahip ilaçlama aleti kullanılması ve uygulama sonrasında aletin iyice temizlenmesi önerilir. En iyi yabancı ot kontrolü için ilaçlamadan sonraki 4-5 gün boyunca tavalardaki su boşaltılmamalı ve tavalar arasında su geçişi engellenmelidir.

Mısırda uygulama şekli: Dozu 4-6 g/da. Aktif olarak büyüyen yabancı otlara karşı dekara 20-40 L su ile traktörle uygulanır. Uygulama sırasında hazırlanan ilaç karışımına % 0,5 oranında yayıcı yapıştırıcının katılması zorunludur. İlacın hazırlanması sırasında en son olarak yayıcı yapıştırıcıyı ilave edin. Uygulamadan sonraki 4 saat içinde yağmur yağarsa veya sulama yapılırsa etkinliği azalabilir.

Uygulama sırasında düzenli püskürtme yapılmalı, sıra atlamalardan kaçınmaya, üst üste püskürtme yapmamaya ve ilacın sürüklenmemesine çalışın. Uygulamadan sonra en az 7 gün süreyle tarlada sürüm gibi mekanik işlem yapmayın.

Hazırlanan ilacı en geç 24 saat içerisinde kullanın. Hemen kullanılmayacaksa bekletme sonrasında tekrar karıştırmadan kullanmayın. Uygulama sırasında mısır bitkisinin veya diğer yabancı otların altında kalan yabancı otlar yeterince ilacı alamaz, dolayısıyla kontrol edilemezler. INPUL topalak otunu çıkış öncesi kontrol etmez. Topalak'ı aktif büyüme döneminde, 3 yapraklıdan çiçeklenme öncesine kadarki dönemde kontrol eder. Bu nedenle uygulama sonrasında çimlenen topalakların kontrolü beklenemez. Bu koşullar altında ikinci bir uygulama gerekebilir.

Çimde uygulama şekli: Dozu 6 g/da. Çimin 7-10 cm, yabancı otlar 2-5 yapraklı olduğu dönemde atılmalıdır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ

Mısır, şeker kamışı, tahıl ve çeltik haricindeki tarla ürünleri bu ilaca karşı çok duyarlı olabilir. Yeniden ekim aralığı; ilacın uygulandığı tarihten itibaren mısır ve buğday için 1 ay,

fasulye için 3 ay, patates için 6 ay, ayçiçeği için 13 aydır. Diğer bitkiler için test dikimi yapılmalı ve bitki gözlenerek karar verilmelidir.