EC FERTILIZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ 14-6-5

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Azot (N) % 14
Üre Azotu (N) % 11,5
Amonyak Azotu (N) % 1,5
Nitrik Azot (N) % 1
Suda çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) % 6
Suda çözünür Potasyum oksit (K2O) % 5
Fiziksel Bilgiler
pH 7-8
EC 0,291 mS/cm (1g/lt)

ÖZELLİKLER

GRANSERRA 14-6-5 özellikle korunan ürünlerin (fidelikler, çiçek seraları, sera bahçeleri) besin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu ürün yüksek gübreleme gücüne sahip olup, içeriğinin yüksek saflığı, düşük tuzluluğu, tam emilim kapasitesi ile bitkiye hızlıca ve mükemmel bir şekilde ulaşım sağlayacak şekilde karakterize edilmiştir. GRANSERRA 14-6-5 içeriğindeki makro elementler (NPK 3:1:1) sayesinde bitkilerin büyümesini, fotosentez teşvik eder ve aynı zamanda çiçek ve sebze oluşumu ile birlikte nihai verime yardımcı olur.
Sıvı yapısı sayesinde besleme hazırlıklarını kolaylaştırır ve iyi sonuçlar alınmasına sağlar.
Bu ürün damamla sulama ile vejetatif döngünün ilk başlangıç aşamaları boyunca kullanmak için uygundur. Ayrıca yapraktan da uygulanabilir.

UYARILAR

Korunmuş alanlarda (seralar, tüneller vs ) yaprak uygulama dozajı her 100 lt su (%0,15) içerisinde 150 gr'ı aşmamalıdır. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

UYUMLULUK

Granserra 14-6-5 beyaz yağlar, yağ bazlı insektisitler, Phosethyl-Al, Dodin, Triforin, ürünler istisna olmak üzere CIFO ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik testleri yapılmasını tavsiye ederiz.