EC FERTILIZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ 10-10-10

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Azot (N) % 10
Üre Azotu (N) % 10
Suda çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) % 10
Suda çözünür Potasyum oksit (K2O) % 10
Fiziksel Özellikler

pH 6-7
EC 0,302 mS/cm (1g/lt)

ÖZELLİKLER

GRANSERRA 10-10-10 özellikle korunan ürünlerin (fidelikler, çiçek seraları, sera bahçeleri) besin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu ürün yüksek gübreleme gücüne sahip olup, içeriğinin yüksek saflığı, düşük tuzluluğu, tam emilim kapasitesi ile bitkiye hızlıca ve mükemmel bir şekilde ulaşım sağlayacak şekilde karakterize edilmiştir. GRANSERRA 10-10-10 içeriğindeki makro elementler (NPK 1:1:1) sayesinde bitkilerin dengeli büyümesini, fotosentezi teşvik eder ve aynı zamanda çiçek oluşumu ve sebze gelişimi ile birlikte nihai verime yardımcı olur.
Bu ürün damlama sulama ile ürün döngüsünün orta aşamaları boyunca kullanmak için uygun olduğu gibi yapraktan da kullanılabilir. Sıvı yapısı sayesinde besleme hazırlıklarını kolaylaştırır ve iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olur. Ayrıca yapraktan da uygulanabilir.

UYARILAR

Korunmuş alanlarda (seralar, tüneller vs ) yaprak uygulama dozajı her 100 lt su (%0,15) içerisinde 150 gr'ı aşmamalıdır. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Sıvı formda dipropilenglicole 1,2-benzisotiazolin-3-1
( 0,18%) içerdiğinden dolayı alerjik reaksiyon yapabilir.

UYUMLULUK

Granserra 10-10-10 beyaz yağlar, yağ bazlı insektisitler, Phosethyl-Al, Dodin, Triforin, ürünler istisna olmak üzere CIFO ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik testleri yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.

1 KG = 0,80 LT