Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Domates (sera) Kök Ur Nematodu Meloidogyne spp 1 L/da Fide dikiminden 3-6 gün önce, damla sulama şeklinde 28 gün

Biber

(sera)

Kök Ur Nematodu Meloidogyne spp. 1 L/da Fide dikiminden 3-6 gün önce,damla sulama şeklinde 28 gün

İLACIN KULLANIM ŞEKLİ:

İlaç serada damlama sulama şeklinde uygulanmalıdır. Verilen ilacın 10–15 cm toprak derinliğine inmesi için yeterli miktarda (dekara 500-200 litre) su kullanılmalıdır. Aşırı su verilmemelidir. Aksi takdirde ilaç daha derine gider ve etki düşüklüğü görülür.

Domates ve Biber: Serada fide dikiminden 3-6 gün önce tavsiye dozunda 1 defa uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır.

İlaçtan sonra damlama sulama sistemi yeterli miktarda su ile yıkanmalı, ilaç kalıntısı kalmadığından emin olunmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılamaz.