Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Sebze Kök-Ur Nematodları Meloidogyne spp. 5 L/da Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce
Biber (sera) Kök-ur Nematodu Meloidogyne spp 5 L/da Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce

KULLANMA ŞEKLİ:

MOBİLE 20 EC, uygulanmadan önce iyi bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Daha sonra tavsiye edilen dozda fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır. Uygulama traktörlerle çekilen pülverizatörler ile dekara 60-80 litre su kullanacak şekilde kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince su verilerek ilacın 10-15 cm derine inmesi sağlanır.

İlaç kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün içerisinde olmalıdır.

MOBİLE 20 EC' nin deri ile teması sakıncalı olduğundan sırt pülverizatörü kullanılmamalı veya koruyucu önlemler alınmalıdır.

MOBİLE 20 EC' nin etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan, uygulandığı yerde diğer toprakaltı zararlılarına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karışması söz konusu olamaz.