Bitki Dozu Uygulama Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk 200 ml/da Koza açtırıcı ve Yaprak döktürücü 14 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaç hazırlanırken ilaçlama aletinin deposu yarısına kadar su ile doldurulur. Daha sonra önerilen dozda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak ön karışım haline getirilir, sonra bu ön karışım ilaçlama aletine konur ve karıştırmaya başlanırken eksik su ilave edilir. Eğer 5–6 saat içinde yağmur bekleniyorsa ilaçlama ertelenmelidir. İlaçlı mahlûl ile iyi bir kaplama temin etmek için yer aletleri ile dekara 20–40 lt. su kullanılmalı ve ilaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır. İlaçlama aletleri ile en geç bir saat içinde iyice yıkanarak temizlenmelidir.

HASAT:

İlaçtan beklenen üstün sonuçların alınması için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. İlaç uygulaması üzerinden 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı ancak bir kayba da meydan vermemek üzere hasat çok da geciktirilmemelidir. Normal şartlarda Etrex Extra uygulamasından 2 ile 3 hafta geçtikten sonra hasat yapılması uygundur.

FİTOTOKSİTE DURUMU:

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında pamukta herhangi bir olumsuz etki yapmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

ETREX EXTRA, sodyum klorat içerenler hariç diğer birçok yaprak dökücüler ve pestisitlerle karıştırılabilir.