Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
* Bağ Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae 75 ml/100lt suya Larva, nimf ve ergin 14 gün
Elma Avrupa Kırmızı Örümceği Panonychus ulmi 50 ml/100lt suya Larva, nimf ve ergin 14 gün
Sebze Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae 75 ml/100lt suya Larva, nimf ve ergin 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

KULLANIM ŞEKLİ: BARRAGE, kontakt etkili olduğundan ilaçlamanın kültür bitkilerinin hepsinde iyi bir kaplama sağlanacak şekilde yapılması gerekir, BARRAGE, kırmızı örümceklerin hareketli dönemlerine etkilidir.

Elma: Panonychus ulmi'ye karşı kışlık yumurtaların açılmasından sonra yapraklarda bulaşmalar görüldüğünde uygulanır. Elmada birinci ilaçlamadan yaklaşık dört hafta sonra yeniden bulaşma görülürse ikinci ilaçlama yapılır.

Bağ: Kırmızı örümcek ekonomik zarar eşiğine ulaştığında ilk ilaçlama yapılır. Birinci ilaçlamadan sonra yeniden bulaşmalar olursa ikinci ilaçlama yapılır.

Sebze: Yaprak başına 3-5 adet hareketli dönem görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır. İlk ilaçlamadan sonra bulaşmalar oldukça yaklaşık iki haftada bir ilaçlama yapmak gerekir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: BARRAGE, birçok fungisit ve insektisitle karıştırılabilir. Ancak büyük miktarda karışım yapılmadan önce küçük miktarda ön karışım yapılarak fiziksel olarak karışımın uygunluğunun belirlenmesi tavsiye edilir.