Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Biber (sera) Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae 25 ml/100 L su 3 gün
Çilek İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae 25 ml / 100 L.su 3 gün
Domates Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae 25 ml/da 3 gün
Hıyar (Sera) Kırmızı örümcek Tetranychus spp 25 ml/100 L su 3 gün
Pamuk Kırmızı örümcek Tetranychus cinnabarinus, T. urticae 50 ml/da 21 gün
Patlıcan (Sera) İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae 25 ml / 100 L.su 3 gün
Süs Bitkileri Yaprak galeri sineği Liriomyza trifolii 25 ml/100L.su 7 gün
Armut Armut psillidi Caccopysilla pyri 75 ml/100L.su 7 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.

İlaçlama aleti 3/4 su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin karıştırma teşkilatı çalıştırılarak hazırlanan ilaçlı su ilaçlama aletine konularak, kalan 1/4 su ilave edilir. Bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat edilmelidir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

İLACIN KULLANIM ŞEKLİ:

Süs Bitkileri: İlk galeri belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün olmalıdır.

Biber ve Pamuk: Yaprak başına ortalama 1-3 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Çilek: Hareketli dönemde yaprakçık başına ortalama 10 veya üzerinde kırmızı örümcek tespit edildiğinde ilaçlamaya karar verilir.

Sebze (Kırmızı örümcek): Sebzelerde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşelerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızı örümcek, nimf ve ergin sayımı bir büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Dekar başına incelenmesi gerekli yaprak sayısı ufak yapraklı bitkilerde 20, iri yapraklı bitkilerde 10 adettir. Bir yaprağa düşen kırmızı örümcek sayısı sayılan yaprak adedine bölünerek hesaplanır.

Patlıcan, Domates ve Hıyar: Yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlamaya yapılmalıdır.

Armut: Mart başından itibaren yapılmaya başlanan kontrollerde, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp iki ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı tatlımsı madde akıntısının başlamadığı dönemde yapılan tek bir ilaçlama yeterlidir.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karışımı daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonlu ilaçlarla karışmaz. İlaçlara karşı oluşacak mukavemet nedeniyle, farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden durumlarda tavsiye edilmektedir.