Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Zeytin Halkalı leke hastalığı Spiloacea oleaginea 250 ml/100 lt su 14 gün
*Bağ Mildiyö Plasmopora viticola 100 ml/100 lt su 7 gün
Ölü kol Phompsis viticola 100 ml/100 lt su (yaz ilaçlaması) 7 gün
Kayısı Yaprak delen (Çil) Wilsonomyces carpophylus 1.İlaçlama:500ml/100lt.su 2.İlaçlama:250ml/100lt.su 3.İlaçlama:250ml/100lt.su 7 gün
Turunçgiller Kahverengi leke hastalığı Alternaria f.sp. citri 200 ml/100 lt su 7 gün
Elma Karaleke Venturia inaequalis 250 ml/100 L su 14 gün

Domates

Mildiyö Phytophthora infestans 200 ml/da 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMA ŞEKLİ:

Bağda Mildiyö:Sürgünler ortalama 25-30 cm. boyda iken ilaçlamaya başlanır.2 haftalık aralarla 3-4 kez tekrarlanır.
Bağda Ölükol:

1.İlaçlama: Sürgünler 2-3 cm boyda iken,

2.İlaçlama: Sürgünler 8-10 cm boyda iken,

3.İlaçlama: Sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.

Kayısıda Yaprak Delen:

1. İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra (Dormant dönem),

2. İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Normal dönem),

3. İlaçlama: Meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası sıyrılırken (Normal dönem)

Turunçgillerde Kahverengi Leke Hastalığı: İlkbaharda sürgünlerde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.10'ar gün ara ile tekrarlanır.

Elmada Karaleke:

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında,

2.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde; Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde,

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğü dönemde,

4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 20 gün ara ile yapılır.

Domateste Mildiyö: İlaçlamaya hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır 10 gün ara ile 2 kez uygulanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Carbaryl terkipli ilaçlar hariç diğer birçok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılabilir.