Bitki

Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
ZEYTİN Halkalı Leke Hastalığı Spilocaea oleagina Cycloconium oleaginu

1.İlaçlama:1.500g /100 L SU

2.İlaçlama: 1.000 g /100 L SU

14 gün
BAĞ* Mildiyö Plasmopara viticola

1.İlaçlama:700 g /100 L SU

2.İlaçlama: 1000g /100 L SU

3.İlaçlama: 1300g /100 L SU

14 gün
Ölü kol Phomopsis viticola

Yaz ilaçlaması 500 g /100 L SU

Kış ilaçlaması 3.500 g /100 L SU

14 gün
ŞEFTALİ Yaprak Kıvırcıklığı Taphrina deformans 1.500g /100 L SU 14 gün
ELMA Karaleke Venturia inaequalis 1.500g /100 L SU 14 gün
KAYISI Yaprak Delen Coryneum beijerinckii

Normal dönem 625g /100 L SU

Dormant dönem 1.250g /100 L SU

14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta birkaç miktar su ile
bulamaç haline getirilerek depoya konur, karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
İlaçlama günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama
ilaçlama olarak ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır. Yer aletlerinde yaprak altı memeleri takılmak sureti ile,
yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanır.

KULLANIM ŞEKLİ
ZEYTİN:
Marmara Bölgesi:
1. İlaçlama: Ekim ayının ilk yarısında
2. İlaçlama: Nisan ayının ilk yarısında yapılmalıdır
Ege Bölgesi:
1.ilaçlama:Zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında
2.ilaçlama: Zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılmalıdır.
Akdeniz Bölgesi :
1. İlaçlama: Kasım veya Aralık ayında
2. İlaçlama: Mart ayının ilk yarısında
3. İlaçlama: Nisan ayı ilk yarısında yapılmalıdır
BAĞ MİLDİYÖSÜ : Sürgünler ortalama 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. 10-14 gün aralıklarla
tekrarlanmalıdır.
BAĞ ÖLÜ KOL:
1. KIŞ UYGULAMASI
Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önceki dönem.
2. YAZ UYGULAMASI
1. İlaçlama; sürgünler 2-3 cm boyda iken yapılır,
2. İlaçlama, sürgünler 8-10 cm boyda iken yapılır,
3. İlaçlama sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.
ELMA KARALEKE : Çiçek gözleri kabarmak üzere iken kullanılır.
ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI: Tomurcuklar kabarmak üzere iken kullanılır.
KAYISI YAPRAK DELEN:
1. İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra (dormant dönem)
2. İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (normal dönem)

KARIŞABİLİRLİĞİ
BORDEAUX CAFFARO diğer ilaçlarla (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleycisi vb.) karıştırılmadan tek
başına kullanılmalıdır.