Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Hıyar Yalancı Mildiyö Pseudoperenospora cubensis 40g/100 L.su 3 gün
Domates Mildiyö Phytophtora infestans 40 g /da 3 gün
Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria solani 40 g/da 3 gün
* Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 40g/100L.su 28 gün
Patates Mildiyö Phytophtora infestans 40 g/da 14 gün
Karpuz Erken yaprak yanıklığı Alternaria cucumerina 40 g/da (tarla) 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyarda Yalancı Mildiyö hastalığına karşı: Hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir.

Domateste Mildiyö ve Erken yaprak yanıklığı hastalıklarına karşı: Hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir.

Bağda Mildiyö hastalığına karşı: Sürgünler 25-30 cm'ye ulaştığında ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 10-12 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir.

Patateste Mildiyö hastalığına karşı: Hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir.

Karpuzda Erken yaprak yanıklığı hastalıklarına karşı: Hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir.

BİFAC PRO ilacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 gün, domates, hıyar ve karpuzda ise 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile hastalığın gelişimi durdurulabilir.

BİFAC PRO farklı etki mekanizmaları olan Cymoxanil ve Famoxadone etkili maddelerine sahip bir fungisittir.

BİFAC PRO ilaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer ilaçlamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse ilacın etkisinde azalma olacağından ilaçlamayı tekrarlamak gerekebilir.

BİFAC PRO ile sezon içinde aynı yerde bağ, domates, hıyar, patates ve karpuzda 3'ten fazla uygulama yapmayınız.

FİTOTOKSİTE:

BİFAC PRO, tavsiyelere göre kullanıldığında fitotoksik değildir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

BİFAC PRO, bilinen pek çok fungisit ve insektisitlerle karışabilir. Alkali özellikte ilaçlarla karıştırmayınız. Geniş çapta bir uygulama yapmadan önce karışabilirliğin önceden küçük çapta denenmesi tavsiye edilir.