Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Son Uygulama ile Hasat Arası Süre

Hıyar

(Tarla-Sera)

Kabakgillerde Mildiyö Pseudoperonospora cubensis 200 g. / 100 L. su 3 gün
Bağ* Mildiyö Plasmopara viticola 200 g. / 100 L. su 28 gün
Soğan Soğan Mildiyösü Peronospora destructor 200 g. / 100 L. su 7 gün
Patates Mildiyö Phytohpthora infestans 250 g. / da 7 gün
Domates Mildiyö Phytophthora infestans 250 g. / 100 L. su 7 gün
Karpuz Kabakgillerde Mildiyö Pseudoperonospora cubensis 200 g/da 3 gün
Alternaria Yaprak Yanıklığı Alternaria cucumerina 200 g/da 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyar (tarla-sera) Karpuz Kabakgillerde Mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25 - 30 cm ulaşınca başlanmalıdır. ikinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Patates Mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları olduğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Soğan Mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16 0C' ye ve orantılı nemin %80' i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

Domates Mildiyö: Bitki Koruma Ürünlü mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Karpuz Alternaria Yaprak Yanıklığı: Kimyasal uygulama yeşil aksam uygulamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve Bitki Koruma Ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer Bitki Koruma Ürünleriyle karıştırılmak istendiği taktirde önce bir karışım denemesi yapılarak bitkiye zarar verilmediğinden emin olunmalı, karıştırma işlemi kullanılmadan hemen önce yapılmalıdır