GARANTİ EDİLEN İÇERİK (%W/W)
Suda Çözünür Demir (Fe) 7,0
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe) 6,7
Şelatın Stabil olduğu pH aralığı 4-9

KULLANIM DOZU

Toprak Uygulaması

Tarla Bitkileri

Meyve Ağaçları

Sebzeler

100-500 gram/da

25-100 gram/Ağaç

50-100 gram/100 L.su

Not: Meyvelerde yaprak uygulamasında %0,1'lik solüsyon (1 gram /Litre) dozunu aşmayınız. Tabloda verilen dozlar maximum ve minimum değerleri göstermektedir. Kullanılması gereken gerçek dozlar, eksikliğin şiddetine, ürünün tipine, büyüklüğüne ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Yaprak Uygulaması:

Tavsiye edilen miktardaki LİBREL FE-Hİ uygun miktarda su içerisinde çözülür ve yaprakların yüzeyine uygun bir püskürtme aleti ile uygulanır.

Püskürtme aletine, iyi bir püskürtme kalitesi elde etmek için uygun memeler takılmalıdır. Uygulama sadece yaprak ve sapların üzerinde bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalı ve yıkanıp gitmesine müsaade edilmemelidir. Uygulama günün serin ve rüzgârsız saatlerinde yapılmalıdır. Günün sıcak saatlerinde uygulamadan kaçınılmalıdır. En iyi uygulama zamanı atmosferik nemin en yüksek olduğu akşam saatlerine yakın olan zamandır. Eğer yağış bekleniyorsa uygulama ertelenmelidir. Uygulamadan sonra 3-4 saat içerisinde yağış olursa ürünlere 3-4 gün sonra yeniden uygulama yapılmalıdır.

Çok yıllık Bitkiler: Ağaç dalları geniş dairesel şeritler halinde düşük basınç ile gübrelenmelidir. En iyi netice, mevsimsel büyüme başlamadan önce besinlerin kök bölgesinde olduğu dönemde uygulama ile alınır ve buda başarılı bir uygulama için en uygun zamandır.

Küçük Ölçekli Kullanım:

Toprak Uygulaması: Her bir 10 metrekare için 2-10 gram LİBREL FE-Hİ uygulayınız

Sulama Suyu ile Birlikte Uygulama:

10000 litre suya 1 kg dozunda sulama suyuna ilave edilir. Ve dekara önerilen doz miktarı karşılanıncaya kadar sulamaya devam edilmelidir. Gerekli görülmesi halinde büyüme sezonu boyunca uygulamalara devam edilir.

Karışabilirlik Durumu:

LİBREL FE-Hİ, diğer librel ürünleri ile ve birçok bitki koruma ürünü ile güvenle karıştırılabilir. Aynı zamanda sıvı bitki besleme ve yaprak gübreleri gibi fosfat içeren solüsyonlarla da tamamen karıştırılabilir. Detaylı bilgi için lütfen firmamıza danışınız.