GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(w/w)

Suda Çözünür Bakır (Cu) %5,0

Tavsiye Edilen Bitki ve Kullanım Dozları

Bahçe Bitkileri ve Sebzelerde

200-300 ml/100 L suya

yapraktan

Meyve Ağaçlarında

200-300 ml/100 L suya

yapraktan

Narenciyede

200-250 ml/100 L suya

yapraktan

Tarla Bitkilerinde

150-200 ml/100 L suya

yapraktan

Bağ

200-250 ml/100 L suya

yapraktan

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Polisülfit, kükürtlü, fosfatlı ve kuvvetli bazik kimyasallar dışında birçok tarım ilacı ile karışabilir. Diğer ürünler ile karıştırmadan önce karışabilirlik testi yapınız. Ancak uygulanacak bitkide daha önceden kullanılmış görünür bir ilaç kalıntısı var ise fitotoksite testi yapılmalıdır.


UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.