GARANTİ EDİLEN İÇERİK (%W/W)
Suda Çözünür Demir (Fe) 6,0
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe) 6,0
Şelatın Stabil olduğu pH aralığı 4-9

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KULLANMA DOZLARI

Meyve Ağaçları (Şeftali, Elma) ve Narenciye Doz

Yeni Dikilen Ağaçlarda

Meyve tutumuna yakın ağaçlarda

Tam verim devresinde olan ağaçlarda

Büyük ağaçlarda (Şeftali)

Büyük ağaçlarda (Elma)

Büyük ağaçlarda (Narenciye)

10-20 gr ağaç başına

20-50 gr ağaç başına

100-200 gr ağaç başına

200 gr ağaç başına

300 gr ağaç başına

250 gr ağaç başına

Özellikler

CHAUFER, kökler tarafından alınır. Bu nedenle yeşil aksama tatbik edilmemelidir.

Özellikle demirin yeterince alınamadığı alkali kalkerli topraklarda iyi sonuç verir.

CHAUFER, tüm bitki türlerinde iyi tolere edilir.

KULLANMA ŞEKLİ

Ağaç başına tavsiye edilen miktardaki CHAUFER, yağıştan önce veya sulamadan hemen önce köklerin bulunduğu bölgenin toprak üstündeki kısmına yeknesak olarak serpilir. Su ile aşağı inen gübreden kökler kısa sürede yararlanır.

Kullanma dozu, bitkilerdeki klorozun derecesine ve toprak tipine bağlıdır. Ağır topraklar, hafif topraklara nazaran daha fazla CHAUFER kullanımı gerektirir. Buna karşın hafif topraklarda uygulama daha erken tekrarlanmalıdır. Lokal şartlara bağlı olarak tek bir uygulama bir veya daha fazla yıl yeterli olabilir.

KULLANMA ZAMANI

CHAUFER, uygulaması demir noksanlığı belirtileri beklendiği durumlarda yapılmalıdır.

İlacın en iyi uygulama zamanı ilkbaharda ağaçların uyanmaya başladığı devredir. Erken ilkbaharda tomurcuk ve çiçekler açılmadan tatbik edilebilir.

CHAUFER, Köklere kolayca ulaşmasını sağlamak için köklerin bulunduğu bölgelere kanallar açılarak ta tatbik edilebilir. Düşük doz bile kısa sürede ağaçta tam bir yeşillenme temin edebilir o nedenle yoğun sulama yapılan yerlerde tavsiye ilen doz 2'ye bölünüp bir kısmı vegetatif gelişme başlangıcında ve kalan kısmı da meyve tutumundan hemen sonra verilmesi tavsiye edilebilir.

İlacın kuru olarak tatbikatı sadece koruyucu gübrelemelerde (kloroz belirtileri görülmeden) ve ağaçların gelişme devresinden 3–4 hafta önce yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

CHAUFER, kuru ve sıvı gübreler ile karışım halinde kullanılabilir. Fakat örneğin bakır gibi ağır metal ihtiva eden ilaçlar ile karıştırılarak kullanılmaz

Ambalaj Seçenekleri
  • 1 Kg * 20 Adet
  • 5 Kg * 4 Adet
UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.