EC FERTILIZER
DEMİRLİ GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Suda çözünür Demir (Fe) % 6
DTPA Şelatlı Demir (Fe) % 6
Fiziksel Bilgiler
pH 6-7
EC 0,903 mS/cm (1gr/lt)

ÖZELLİKLER

DTPA ile şelatlı demir bazlı formül olan Ferfast, bitkilerde görülen demir noksanlığı gidermek üzere yapraktan uygulanabilir formda üretilmiş bir üründür. Yapılacak uygulamalar ile bitkilerde görülen demir noksanlığının giderilmesine yardımcı olur.

UYARILAR

Kapalı alanlarda (sera, tünel vb) doz 60-80 ml/hl oranını geçmemelidir. Günün en serin saatlerinde uygulanmalıdır. Mükemmel ve hızlı bir sonuç için ürünü seyreltmeniz (sulandırmanız) tavsiye edilir.

UYUMLULUK

FERFAST, mineral yağlar, yağ bazlı böcek öldürücü ilaçlar, phosetyl-AL ve dodine, bakır bakır bazlı preparatlar istisna olmak üzere, CIFO ürünleri ve zirai ilaçlar ile önerilen dozda karıştırılabilir. Ön karışabilirlik testlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

AMBALAJ

1 LT

1 LT = 1,27 KG