EC FERTILIZER
BORON ETANOLAMIN

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Suda Çözünür Bor (B) %11

Fiziksel Bilgiler
pH 8-9
EC 0,821 mS/cm (1gr/lt)

ÖZELLİKLER

Bor eksikliğinin hızlı bir şekilde giderilebilmesi için formüle edilmiş ve bitki tarafından yapraktan hızla alınabilen bir üründür.

UYARILAR

Kapalı alanlarda (seralar, tüneller vs) dozaj 60-80 ml/hl su oranını geçmemelidir. Günün en serin saatlerinde uygulayınız. Hızlı ve etkin bir çözünürlük için, formülasyona önleyici seyreltilme yapılması tavsiye edilir.

UYUMLULUK

BORFAST, mineral yağlar istisna olmak üzere parazitik ajanlar ve tüm CIFO formülasyonları ile kullanım dozajında karıştırılabilir. Ön karışabilirlik testlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.

AMBALAJ

1 LT

1 LT = 1,36 KG