Kemagro NPK

15-30-15+TE

Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde kök gelişimini teşvik etmesi, genç dönemlerinde fosforu depolaması, çiçek döneminde ise sağlıklı çiçek oluşması için kullanılır. Mikro element içeriği ile düzenli kullanımda bitkilerin mikro element ihtiyacını karşılar.

16-8-25+2MgO+TE

Azot ve potasyum ağırlıklı bir formulasyondur. Bol verim ve kaliteli ürün için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini tamamladığı zamandan itibaren kullanılır. Meyvenin irileşmesine, dolgun ve sert olmasına, iyi renklenmesine yardımcı olarak bitkide kaliteli meyve oluşumını hedef alan bir meyvedir. asat sonuna kadar kullanılır.

15-05-30+TE

Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren uygulanan potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini teşvik eder, çatlamayı azaltır, sert ve dolgun meyve yetiştiriciliğini teşvik ettiği gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da ihtiva eder. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

18-18-18+TE

Bitkinin her döneminde kullanılabilen, azot, fosfor ve potasyum ihtiyacını yüksek oranda karşılayan ve ileri dönemlerinde bol çiçek açması istenen bitkilerde ihtiyacı karşılayabilmek için standart bir formulasyondur.

20-20-20+TE

Kesme çiçekler ve yeşil yapraklı sebzelerde sezon boyunca, meyve bahçelerinde çiçeklenme sonrasında, yumrulu bitkilerde yumru gelişimi başlangıcında kullanılabilir. Soğuk dönemlerde biber, hıyar bitkisinin yeşil aksamının güçlenmesine yardımcı olur.

20-10-20+TE

Bitkide sağlıklı yeşil aksam oluşumunu, köklenmeyi ve çiçeklenmeyi teşvik eder. Bitkilerin fosfor ihtiyacı yüksek olan genç dönemlerinde uygulanır.

15-10-30+TE

Meyve büyümeye başladığı dönemle birlikte çiçeklenmeye devam eden bitkiler de dahil 15-5-30+TE formulasyonuna göre daha fazla fosfor içerdiği için tercih edilir. Sert ve dolgun meyve yetiştiriciliğini teşvik ettiği gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da ihtiva eder.

İçerik

Makro Elementler (% w/w) 15-30-15 20-20-20 18-18-18 16-08-25+2MgO 20-10-20 15-10-30 15-05-30
Toplam Azot (N) 15 20 18 16 20 15 15
Nitrat Azotu (NO3 6 5,3 9,8 9,9 11,3 9,9 9,8
Amonyum Azotu (NH4) 9 3,4 8,2 6,1 8,7 5,1 5,2
Üre Azotu (NH2) - 11,3 - - - - -
Fosfor (Р2O5) 30 20 18 8 10 10 5
Potasyum (К2O) 15 20 18 25 20 30 30
Magnezyum (МgО) - - - 2 - - -
Mikro Elementler
Bor (B) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Bakır (Cu) EDTA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Demir (Fe) EDTA 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Mangan (Mn) EDTA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Molibden (Mo) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Çinko (Zn) EDTA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Kullanma Dozu:Topraktan sulama suyu ile 500-1500 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.