Özellikler:

Suda Çözünür Demir (Fe): %6

EDDHA ile şelatlı Demir (Fe): %6

Orto-Orto EDDHA ile şelatlı Demir (Fe): %5

Şelatın stabil olduğu pH aralığı: 4-10

Sequonia Ultra granül formülasyonunda, iz element demiri, demir şelat şeklinde ihtiva eden, demir noksanlığından dolayı sararan, zayıf düşen fidan, meyve ağaçları, turunçgiller, zeytin, fındık, muz, antep fıstığı, bağ, sebze, tarla bitkileri ve birçok kültür bitkilerince topraktan kolayca alınabilen bir gübredir.

Karışabilirlik Durumu: Sequonia Ultra kuru ve sıvı gübreler ile karışım halinde kullanılabilir, fakat örneğin bakır gibi ağır metal ihtiva eden ilaçlar ile karıştırılarak kullanılamaz.

Ph : 4-10

Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır : %6

GÜBRELEME PROGRAMI

Kullanılması: Uygulamalar genel olarak ilkbaharda, ekim dikim zamanında yada bitki gelişiminin hızlı olduğu herhangi bir zamanda yapılabilir. Uygulamalar kök bölgesine serpmek, serpip toprağa karıştırmak, tarla bitkileri ve sebzelerde şerit şeklinde serpmek şeklinde olabilir. Sequonia Ultra suda çok kolay eriyebilen bir gübredir. Ayrıca sulama suyuna vererek veya damlama sulama sistemi ile de uygulama yapılabilir. Genel olarak tavsiye edilen doz, Meyve ağaçları ve narenciyede; yeni dikilen fidanlarda ağaç başına 10-20 g, Büyük ağaçlarda ağaç başına 50-150 g, bağda omca başına 30-50 g, Sera-açık sebzeler ve tarla bitkilerinde dekara 200-400 g kullanılır.