Özellikler: KİMYEVİ GÜBRE-EC FERTILIZER

Mikrobesin maddeli, şelatlı suda eriyebilen mikrogranül katı kimyevi gübresidir. Bünyesinde bulunan mikro besin maddelerinin tümü şelatlanmış haldedir. Böylece mikro besin maddeleri bitkilerin hemen istifade edebileceği durumda olup bitkiler tarafından kolayca bünyelerine alınabilirler. Bor ve Molibden ise çok çabuk eriyen tuzlar halindedir.

Garanti edilen içerik ( % w/ w )

Suda çözünür Bor (B).....................................................1,5

Suda çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA şelatlı...............0,5

Suda çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA şelatlı..............4,0

Suda çözünür Manganez (Mn) Tamamı EDTA şelatlı......2,0

Suda çözünür Molibden (Mo).......................................0,05

Suda çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA şelatlı...............4,0

- Şelatın stabil olduğu pHsı:7-8

Ambalaj: 1 kg

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Tüm pestisitlerle ve diğer kimyevi gübreler ile karıştırılabilir.

BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM

Cinsi Kullanım Miktarı Kg da