Özellikler: GARANTİ EDİLEN İÇERİK(%W/W)

 • Toplam azot(N):.......................................................13
  • Amonyum azotu: 6,4
  • Nitrat azotu 3,2
  • Üre azotu 3,4
 • Suda çözünür fosfor pentaoksit.............................40
 • Suda çözünür potasyum oksit................................13
 • Suda çözünür bakır(cu)(Tamamı EDTA şelatlı)....0,002
 • Suda çözünür demir(fe)(Tamamı EDTA şelatlı)...0,03
 • Suda çözünür mangan(mn)(tamamı EDTA şelatlı)..0,02
 • Suda çözünür molibden(mo)...................................0,003
 • Suda çözünür çinko(zn)(Tamamı EDTA şelatlı)......0,01

 • Şelatın stabil olduğu pH aralığı
 • Fe(Tamamı EDTA şelatlı)............................. 1,5-6,5
 • Mn(Tamamı EDTA şelatlı)........................... 3,0-10,0
 • Zn(Tamamı EDTA şelatlı)............................ 2,0-10,0
 • Cu(Tamamı EDTA şelatlı)............................ 1,5-10,0

Ambalaj: 25 kg

GÜBRELEME PROGRAMI

KULLANILMASI: Bahçe bitkilerinin genç ve ileri dönemlerinde damlama, minispring ve yağmurlama sistemleri ile kullanılabilir. Suda tamamen çözünen katı formda gübreler olup, genel kullanım dozu 0,5-1 kg/da/gün'dür. Uygulanılacak olan doz , toprak yapısı , iklim koşulları , kültür bitkisi ve çeşidi ve sulama sistemine göre değişiklik gösterir. Uygulamadan önce toprak ve yaprak analizi yaptırılması ve bir uzmana danışılması tavsiye edilir.

Özellikleri: bitki tarafından alınımı yüksek izelemetli damlama gübresi.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Bu ürünler suda erir diğer ürünler ile karışabilir ancak yinede ön karışım yapılması, bir uzmana danışılması tavsiye edilir.

BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM

Cinsi Kullanım Miktarı Kg da