KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
DOMATES Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 2,5 l/da 90 gün veya dikim öncesi
MUZ Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.) 7,5 l/da 56 gün
MUZ Spiral nematod (Helicotylenchus multicinctus) 7,5 l/da 56 gün
TURUNÇGİL BAHÇELERİ Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 7,5 l/da 56 gün
TURUNÇGİL FİDANLARI Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 200 ml/100 l su (bandırma) -
TURUNÇGİL FİDANLIKLARI Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 5 l/da -
UYGULAMA ŞEKLI

MUZ: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

Uygulamalar:

1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede

2. İlk muz tarağının oluştuğu devrede

3. Meyve salkımının oluştuğu devrede yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, Takiphos® 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

TURUNÇGİL Bahçeleri: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.

TURUNÇGİL Fidanlıkları: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan karışıma 30 dakika süre ile bandırılır.

Domates: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

DIĞER BILGILER

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışmaz.