KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
UYGULAMA ŞEKLI
Kullanıldığı Yerler Doz
İnsektisitler ile 500 ml /100 L su
Fungisitler ile 500 ml /100 L su
Herbisitler ile 500 ml /100 L su
Nematisitler ile 500 ml /100 L su
Akarisitler ile 500 ml /100 L su
Yaprak Gübreleri ile 500 ml /100 L su

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu: Bitki stres altında iken ve alkali preparatlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Bakır ve kükürt içeren ilaçlar haricindeki her türlü ilaçla karıştırılabilir.