KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 25 ml/100 L su (Yaprakların %20'si bulaşık olduğunda ilk uygulama yapılır.) 7 gün
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 20 ml/100 L su, Nimf-Ergin (Taç yapraklar döküldükten sonra 2.ve 3.nimf dönemine) 7 gün
Ayçiçeği Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 ml/da, Larva 7 gün
Bağ* Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml/100 L su, Larva (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk uygulama yapılır.) 7 gün
Domates Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30 ml/da, Larva-ergin 7 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 ml/da, Larva 7 gün
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su, Larva 7 gün
Genel zararlılar Çekirgeler (Locusts) 40 ml/da 7 gün
Hububat Süne (Eurygaster spp.) 0 ml/da 1-3 dönem nimf 30 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin 7 gün
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi 30 ml/100 L su, Ergin 7 gün
Kiraz Ağaç kızılkurdu (Coccus coccus) 80 ml/100 L su Genç larva dönemi 7 gün
Mercimek Baklagil tohum böceği (Bruchus spp.) 40 ml/da 7 gün
Mercimek, Nohut Yeşilkurt (Helicoverpa vriplaca) 30 ml/da, Larva 7 gün
Mısır Mısır Koçan Kurdu (Sesamia spp.) 30 ml/da, Larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır. (Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.) 7 gün
Mısır Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da, Larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır. (Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.) 7 gün
Patlıcan Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30 ml/da, Larva-ergin 7 gün
Şeker Pancarı Kalkan böcekleri (Cassida spp.) 30 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Pancar piresi (Chaetochema tibialis) 25 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Yaprak böceği (Piesma maculata) 30 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Yaprak Kurtları (Spodoptera exiqua, Plusia gamma, Mamestra spp) 30 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Bozkurt (Agrotis spp.) 30 ml/da 7 gün
Süs bitkileri Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi, Merodon eques) 80 ml/100 L su (Tarla Döneminde) 7 gün
UYGULAMA ŞEKLI

Elma içkurduna Karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektidr. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.
Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığında, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.
Kiraz sineğine karşı kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dallarının ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
Kirazda Ağaç kızılkurduna karşı, bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü ağustos ortası ve eylül başı ilaçlamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.
Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Hububatta süneye karşı; süne tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5'inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Domateste, Nohut ve Mercimekte yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Domates ve Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.
Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı, bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.
Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı, bitki boyu 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı %5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır.
Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Çekirgelere karşı rezervasyon (Garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonra derhal kimsayal mücadeleye geçilir.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu:
Kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç bazı bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
* Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.