KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 75 ml/100 L su -
Biber (Sera) Kırmızıörümcekler (Tetranychus spp.) 25 ml/100 L su 3 gün
Çilek İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100 L su 3 gün
Domates İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/da 3 gün
Elma Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi) 75 ml/100 L su 7 gün
Hıyar (Sera) Kırmızıörümcekler (Tetranychus spp.) 25 ml/100 L su 3 gün
Pamuk İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 50 ml/da 21 gün
Patlıcan (Sera) İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100 L su 3 gün
Süs bitkileri Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii) 25 ml/ 100 L su -
UYGULAMA ŞEKLI

Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli̇:
Süs bitkileri-Yaprakgalerisineği: İlk galeri belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün olmalıdır.
Pamuk-İki noktalı kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
Domates, Hıyar, Patlıcan ve Biber-Kırmızıörümcekler: Domates, hıyar ve patlıcanda yaprak başına ortalama
3-5 adet, biberde ise 3 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
Çilek-İki noktalı kırmızıörümcek:

  • Erken dönem uygulaması: Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.
  • Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Elma-Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Armut-Armut psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp 2. ve 3.dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'ten fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışabilirlik durumu uygulayıcı sorumluluğunda kontrol edilmelidir.