KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antep fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 20 ml/100 L su nimf 3 gün
Bağ*** Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml/100 L su, larva 7 gün
Bağ*** Bozkurt (Agrotis spp.) 30 ml/100 L su, larva 7 gün
Buğday Süne (Eurygaster spp.) 20 ml/da (1.-3. ve 4.-5. dönem nimf) 14 gün
Buğday Ekin kamburböceği (Zabrus spp.) 50 ml/da larva Yüzey ilaçlaması 14 gün
Buğday Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) 25 ml/da ergin 14 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da larva 3 gün
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su, larva 3 gün
Elma Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus) 10 ml/100 L su larva 3 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 50 ml/da, ergin 7 gün
Lahana Lahana yaprakgüvesi (Plutella maculipennis) 25 ml/da, larva 2 gün
Mısır Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) 30 ml/da, larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama) 14 gün
Mısır Bozkurt (Agrotis spp.) 50 ml/da larva 14 gün
Mısır Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama) 14 gün
Pamuk *Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 150 ml/da larva ve yumurta 7 gün
Pamuk **İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 50 ml/da nimf ve ergin 7 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 40 ml/da larva ve ergin 3 gün
Şeker pancarı Kalkan böcekleri (Cassida spp.) 25 ml/da nimf ve ergin 3 gün
Zeytin Zeytin güvesi (Çiçekte) (Prays oleae) 15 ml/100 L su larva 3 gün
UYGULAMA ŞEKLI

Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Pamukta yeşilkurta karşı
: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
İki noktalı kırmızıörümceklere karşı: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz bölgesi'nde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet Kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
Elma içkurdu: Elma içkurdu'na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.
Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.
Bağ salkım güvesine karşı: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklın toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı: İlk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.
Patates böceğine karşı: Günlük ortalama sıcaklık 14-15°C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.

Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.
Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.
Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.
Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Lahana: Lahana yaprakgüvesine karşı: Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.
Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'unda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.
Antepfıstığı psillidine karşı: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu: PASSAT® birçok insektisit, akarisit ve fungisitle karışabilir. İlaçlama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

* Akdeniz Bölgesi'nde Kullanılmaz.

** Sadece Ege Bölgesi'nde Kullanılır.

***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.