KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae 20 g/100 L su (ergin, nimf) 7 gün
Biber (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

30 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Domates (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

30 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Domates (Tarla) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30 g/da (larva, ergin) 3 gün
Elma Yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) 20 g/100 L su (ergin,nimf) 14 gün
Hıyar (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

30 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Karpuz Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 25 g/da (ergin-nimf) 7 gün
Kiraz

Kiraz siyah yaprakbiti (Myzus cerasi)

25 g/100 L su (nimf, ergin) 7 gün
Pamuk Pamuk yaprakbiti (Aphis gosspyii) 10 g/da (nimf, ergin) 0
Pamuk Yaprakpireleri (Empoasca spp.) 10 g/da (nimf, ergin) 0
Pamuk Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 40 g/da (larva, ergin) 0
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 6 g/da (larva, ergin) 7 gün
Patlıcan (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

30 g/100 L su (larva, ergin) 1 gün
Tütün

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

10 g/da (nimf, ergin) 10 gün
UYGULAMA ŞEKLI

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
İlaçlama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. Aynı yetiştirme periyodunda ikiden fazla uygulama yapılmamalıdır.
Pamukta yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulamaya başlanır.
Pamukta yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.
Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.
Patateste patates böceğine karşı örnekleme için, tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Zararlının herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle ilaçlama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle ilaçlama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, ilaçlama gerekmeyebilir.

Domateste beyazsinek: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Elmada yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa ilaçlama yapılmalıdır.
Karpuz şeftali yaprakbiti: Uygulama zamanını saptama amacı ile Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinde tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.
Biber şeftali yaprakbiti: Yapılan kontrollerde biber gibi küçük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu: Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir