KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonescena pistaciae) 30 ml/100 L su nimf, ergin 14 gün
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 40 ml/100 L su nimf, ergin 14 gün
Bamya Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) 20 ml/100 L su nimf, ergin 7 gün
Domates Tel kurtları (Agriotes spp.) 100 ml/da 7 gün
Domates (Sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da nimf, ergin damlama sulama ile 7 gün
Elma Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) 20 ml/100 L su nimf, ergin 14 gün
Fasülye Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) 20 ml/100 L su nimf, ergin 7 gün
Pamuk Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) 35 ml/da nimf, ergin 14 gün
Pamuk Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 85 ml/da nimf, ergin 14 gün
Pamuk Yaprakpiresi (Empoasca decipiens) 35 ml/da nimf, ergin 14 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 15 ml/da ergin, larva 14 gün
Patlıcan Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) 20 ml/100 L su nimf, ergin 7 gün
Patlıcan (Sera) Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 100 ml/da nimf, ergin damlama sulama ile 7 gün
Şeftali Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 20 ml/100 L su nimf, ergin 14 gün
UYGULAMA ŞEKLI

Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Pamukta Pamuk yaprakbitine karşı
: Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında ilaçlı mücadele yapılmalıdır.
Pamukta Tütün Beyazsineğine Karşı: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.
Pamuk Yaprakpiresine Karşı: Sürveylerde 50 da'lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprak pireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.
Armut Psillidine Karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15'den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.
Şeftalide Şeftali Yaprakbitine Karşı: 50 ağaçta 7 bulaşık dal olduğu zaman kimyasal mücadele yapılır.
Elma Yeşil Yaprakbitine Karşı: Vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Domateste Şeftali Yaprakbitine Karşı: Tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.
Domateste Telkurtlarına Karşı: Ortalama olarak m2'de 6 ve daha fazla larva mevcutsa uygulamaya başlanmalıdır.

Domates Tütün Beyazsineğine Karşı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Antepfıstığı Psillidine Karşı: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Patates Böceğine Karşı: Günlük ortalama sıcaklık 14-15 C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40 a kadar çıkmaktadır.
Fasulye, Bamya, Patlıcan Bakla Yaprakbiti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye karar verilir.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu: Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.