KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi) 25 ml/100 lt. su Yumurta, nimf, ergin 28 gün
UYGULAMA ŞEKLI

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Avrupa kırmızı örümceğine karşı ilaçlamaya yaprak başına 5 ergin veya nimf görüldüğünde başlanır. Kırmızı örümcek popülasyonuna göre 15 gün ara ile tekrar edilir. İlacın nimf ve yumurta etkisi daha fazla olduğundan haşere yoğunluğu artmadan ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu: Methomyl terkipli ilaçlarla karışmaz. Birçok insektisit ve fungisit ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce küçük ölçekli ön karışım yapılması tavsiye edilir.