KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı Şıralı zenk (Idiocerus stali) 150 ml/100 L su 7 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 150 ml/100 L su nimf-ergin 7 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı içgüvesi (Schneidereria = (Recurvaria) pistaciicola) 150 ml/100 L su larva 7 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı meyve içkurdu (Megastigmus pistaciae) 150 ml/100 L su larva 7 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı gözkurdu (Thaumetopoea solitaria) 150 ml/100 L su larva 7 gün
Elma Yaprak bitleri (A. .pomi, D.plantaginea, D.devecta,M.persicae,H.pruni,P.persicae) 100 ml/ 100 L su 7 gün
Elma Armut kaplanı (Stephanitis pyri) 80 ml/100 L su nimf-ergin 7 gün
Elma Elma pamuklubiti (Eriosoma lanigerum) 100 ml/100 L su nimf-ergin 7 gün
Elma Ağaç sarıkurdu (Zeuzera pyrina) 150 ml/100 L su larva 7 gün
Erik, Kayısı, Şeftali, Badem, Vişne Fidan dipkurtları (Capnodis spp.) 200 ml/100 L su ergin, larva 7 gün
Glayöl Çiçek soğanakarı (Rhizoglyphus echinopus) 100 ml/100 L su ergin-larva (soğanlar bandırılır) 7 gün
Gül Yaprak bitleri (Aphididae) 75 ml/100 L su ergin-nimf 7 gün
Gül Yağ gülünde yaprakbiti (Macrosiphum rosae) 75 ml/100 L su ergin-nimf (tomurcuksuz güllerde) 7 gün
Gül Gül filizburgusu (Ardis brunniventris) 100 ml/100 L su ergin-larva 7 gün
Kavak Kavaklarda küçük teke böceği (Saperda populnea) 200 ml/100 L su ergin-larva 7 gün
Pamuk Pamukta bitki tahtakuruları (Exolygus gemellatus, E.pratensis, Creonitades pallidus) 100 ml/da ergin-nimf 7 gün
Pamuk Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) 100 ml/da nimf 7 gün
Pamuk Emici böcekler (Lygus spp.) 100 ml/da 7 gün
Pamuk Pamuk yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) 100 ml/da 7 gün
Şeftali Şeftali virgül kabuklubiti (Nilotaspis halli) 150 ml/100 L su larva 7 gün
Susam Susam güvesi (Antigastra catalaunalis) 100 ml/da larva 7 gün
Zeytin Zeytin çiçek sapı sokanları (Calocoris trivialis, C. annulus) 150 ml/100 L su nimf 21 gün
Zeytin Zeytin güvesi (Prays oleae) 100 ml/100 L su Larva (Yaprak veya çiçek dölüne) 150 ml/100 L su Larva (meyve dölüne) 21 gün
Zeytin Zeytin kırlangıç böceği (Agalmatium flavescens) 150 ml/100 L su nimf 21 gün
Zeytin Zeytin kurdu (Coenorrhinus cribripennis= Rhynchites ruber) 150 ml/100 L su-ergin 21 gün
Zeytin Zeytin pamuklubitleri (Euphyllura spp.) 150 ml/100 L su nimf-ergin 21 gün
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 100 ml/100 L su larva-ergin (Zehirli yem kısmi ilaçlama) 750 ml ilaç+4000 ml protein hidrolizat/ha larva, ergin 21 gün
UYGULAMA ŞEKLI

Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Uygulama esnasında bitki en iyi şekilde ıslanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin de ıslanması sağlanmalıdır.
Elma—Yaprak Bitleri: Vegetasyon süresi boyunca 100 sürgünde 5-15 arası sürgünde bulaşık görüldüğünde veya sürgünlerde 5-10 koloni görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Meyve ağaçlarında yaprakbitlerine karşı genel olarak çiçekten önce ve yazın ilaçlama yapılmalıdır.
Elma- Armut Kaplanı: Nisan ayından itibaren erginlerin kışlaklarından çıkıp yapraklara geçtiği, fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde 10 ağacın farklı yönündeki birer sürgünden alınan toplam 100 yaprakta ergin sayısı, yaprak başına ortalama 1 adet olduğunda ilk ilaçlamaya karar verilir. 1. Döl nimflerinin yoğun olduğu haziran ayında yukarıdaki yöntemle ergin ve nimfler sayılır. Yaprak başına ortalama 2-4 adet ergin ve nimf mevcut ise, 2. ilaçlama yapılır. Gerekirse temmuz sonu veya ağustosun ilk haftasında 2.bir ilaçlama yapılır.
Elma- Ağaç Sarıkurdu: Mayıs ayında asılan izleme tuzaklarında ilk ergin yakalandıktan sonra ki 14-16. günlerde (haziran ayı) ilaçlama yapılmalıdır. Tuzaklarda erginler yakalanmaya devam ettiğinde ağustos ayında 2. ve Ekim ayında 3. ilaçlama yapılmalıdır.
Fidan Dipkurtları: Zararlı tespit edilirse; ergin mücadelesi mayıs-haziran aylarında (hava sıcaklıkları 25-26°C olmadan ) yeşil aksam kaplama şeklinde ilaçlama yapılmalıdır. Larva mücadelesi ise haziran, temmuz, ağustos aylarında, zararlının yumurtalarını koyduğu dönemde, her 15 günde bir kök boğazından itibaren aşı noktası dâhil 1 m. çapında yüzey ilaçlaması yapılmalıdır.
Şeftali- Şeftali Virgül Kabuklubiti: Yazın ise, nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra 1. ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 2. ilaçlama yapılır.
Antepfıstığı- Şıralı Zenk: Nimflere karşı yaz aylarında yapılacak uygulama zamanının saptanması için 10 ağaçta 100 meyve salkımı kontrol edilir ve meyve salkımı başına 25 yumurta izi sayıldığında ilaçlama yapılması gerektiğine karar verilir. Yumurtaların % 50 oranında açıldığı mayıs ortası ile haziranın ilk haftası arasında ilaçlama yapılır. Erginlere karşı kış aylarında yapılacak mücadele ise Şubat-Mart aylarında sürgünlerde erginler görüldüğünde, gözler patlamadan 20 gün önce ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığı- Antepfıstığı Psillidi; Mayıs ayı başından itibaren haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Antepfıstığı-Antepfıstığı İçgüvesi: Kimyasal uygulama kışlayan dölün yani birinci neslin larvalarına karşı yapılmalıdır. 10 ağacın değişik yönlerinden meyve salkımları kontrol edilmeli, meyvelerdeki bulaşma oranının % 3'ü bulması durumunda uygulamaya karar verilmelidir.
Antepfıstığı Meyve İç Kurdu: Ağaç üzerinde kalmış veya toprağa dökülmüş bir yıl öncesine ait 300 meyve mart-nisan aylarında kontrol edilir. Meyve içinde saptanan canlı larva oranı % 10 ise kimyasal uygulama yapılmalıdır. Mayıs ayından itibaren yapılan kontrollerle ergin çıkışı izlenir. İlk ergin çıkışının görülmesinden bir hafta sonra uygulamaya başlanır.
Antepfıstığı Gözkurdu: Yapılan kontrollerde ağaç başına 2-3 yumurta paketi bulunan bahçeler bulaşık sayılır. Bahçede ağaçların % 50'si bulaşık ise bahçenin tamamı, bu oran daha düşük ise yalnız bulaşık ağaçlara uygulama yapılmalıdır. Tomurcukların patlama döneminde, yumurtalardan çıkışlarını tamamlamış birinci ve ikinci dönem larvalarına karşı nisan ayı başından sonuna kadar uygulama yapılır.
Zeytin Çiçek Sap Sokanı: Zeytin çiçek sap sokanı mücadelesi zeytin güvesi çiçek nesli mücadelesi ile aynı zamana rastladığından, zeytin güvesi için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur. Zeytin güvesi mücadelesi yapılmayan bahçelerde, zeytinin çiçek açma zamanında, nisan sonu mayıs başlarında, ağaç başına yaklaşık 25 adet zararlı saptandığında uygulama yapılmalıdır.
Zeytin Güvesi: Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'unda canlı ‘‘yumurta+larva'' olduğunda uygulama yapılır.
Zeytin Kırlangıç Böceği: Diğer zararlılara karşı yapılan kimyasal uygulamalar ile bu zararlıya karşı uygulanan mekanik mücadele zararlıyı baskı altında tutmaktadır. Kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır.
Zeytin Kurdu: Yapılacak kontroller sonucunda bir ergin dahi görülse uygulamaya başlamak gerekir.
Zeytin Pamuklu Biti: İlaçlamanın mutlaka gerekli olması halinde zeytin pamuklu bitinin en uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir. Zeytin güvesi çiçek nesli için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur.
Zeytin Sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde uygulamaya geçilir. Vuruk sayıları haftada 1-2 kez, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, flüoresan sarı renkteki en az 1000'er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlarda salamuralık çeşitlerde % 1 vuruk, yağlık çeşitlerde % 6-8 vuruk saptandığında, yer aletleriyle zehirli yem kısmi dal uygulaması veya kaplama uygulama yapılmalıdır.
Glayöl Çiçek Soğanı Akarı: Söküm zamanı soğanlar kesilerek kontrolleri yapılır, % 20 bulaşma varsa mücadeleye geçilir.
Gül Yaprak Biti: Yapılan sayımlarda 100 gül sürgününün 20'sinde sürgün ve taze yaprakların alt yüzünde yaprakbiti kolonileri görülmeye başladığı zaman uygulamaya geçilmelidir.

Gül Filiz Burgusu: Genellikle erginlerin ve ilk larva zararının görüldüğü mart sonu ile nisan ortasında, % 5 zarar saptandığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.
Susam güvesi: Zararlı ile bulaşık bitki oranı % 20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Kavaklarda Küçük Teke Böceği: Larvaların henüz oduna ulaşmadığı yeni bulaşmalarda Mayıs-Temmuz aylarında 20 gün ara ile iki ilaçlama yapılmalıdır.
Pamukta bitki tahtakuruları: Taraklanma başlangıcından sonra 100 generatif organda 4 zararlı bulunduğunda, kozaların % 80'den fazlasının olgunlaştığı dönemde ise C. pallidus'un bu bu dönemdeki zararının önemli olmaması nedeniyle diğer iki tür için 100 generatif organda 20 zararlı olduğunda uygulama yapılmalıdır.
Pamuk Yaprakbiti: Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında kimysal mücadele önerilir.
Pamuk Yaprak Pireleri: Surveylerde 50 da'lık bir pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprak pireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprak piresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu: Chlorpyrifos, Deltamethrin terkipli bitki koruma ürünleri ile karışabilir.