KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 200 g/da 21 gün
Bağ* Ölükol (Phomopsis viticola) 200 g/100 L su (Yaz uygulamasında) 21 gün
Buğday Sarı Pas (Puccinia striiformis) Kahverengi Pas (P.recondita tritici) Kara Pas (P.graminis tritici) 350 g/da 28 gün
Domates Mildiyö (Phytophtora infestans) 200 g/100 L su 14 gün
Domates, patates ve patlıcan Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g/100 L su 14 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 250 g/100 L su 21 gün
Elma Memeli pas (Gymnosporangium confusum) 250 g/100 L su 21 gün
Fasülye Antraknoz (Colletotrichum indemuthianum) 200 g/100 L su 28 gün
Fasülye Pas (Uromyces appendiculatus) 200 g/100 L su 28 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 g/100 L su 14 gün
Kavun ve Karpuz Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 200 g/100 L su 7 gün
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g/100 L su 28 gün
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g/100 kg tohum -
Sebze fidelerinde Çökerten ve Fide kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp.,Fusarium spp., Sclerotinia spp.) 200 g/100 kg tohum -
Şerbetçiotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 150 g/100 L su 42 gün
Soğan Mildiyö (Peronospora destructor) 200 g/100 L su 28 gün
Yerfıstığı Yaprak lekesi (Cercospora arachidis) 200 g/100 L su 14 gün
Yerfıstığı Kökboğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) 500 g/100 kg tohum -
UYGULAMA ŞEKLI

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Elma Karalekesi̇:
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin
etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.
Elma Memeli̇ Pas:
1.uygulama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (Kırmızı rozet dönemi başlangıcında)
2.uygulama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce,
3.uygulama: 2.ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. bitki
koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile
uygulama yapılır.
Bağ Ölükol:
*Yaz uygulaması:
1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3.uygulama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Soğan Mi̇ldi̇yö: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye
başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.
Hıyar Kabakgi̇ller Mi̇ldi̇yö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile
uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını,
özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Domates Mi̇ldi̇yö: Kimyasal mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin
altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya
devam edilir.
Nohut Antraknozu: Tohum ilaçlaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.
Yeşil aksam ilaçlaması: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C e orantılı nemin en az %80 olması durumunda
başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti,
iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın
yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.
Fasulye Antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın
şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm
yeşil aksamının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
Fasulye Pası: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya
başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya
devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün
kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.
Domates, patlıcan, patates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler
görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim
koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.
Sebze fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 g ilaç gelecek
şekilde karıştırılarak ilaçlanır.
Kavun-karpuz Antraknoz: Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kuruduktan sonra uygulama yapılır. Yeşil aksam ilaçlaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C olması ve orantılı nemin en az %80'e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.
Buğday Pas Hastalıkları: (Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas): Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara
başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile
kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.
Şerbetçiotu Mildiyö: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine
kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10'ar gün aralıklarla devam edilir.
Yerfıstığında Kökboğazı Çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar
önceden nemlendirilir.
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır,
hasada kadar devam edilebilir.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu: Alkali reaksiyonlu olmayan ilaçlar ile karışım halinde kullanılabilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve bekletilmeden kullanılmalıdır. Kükürt-kireç, bordo bulamacı ve bor içeren yaprak gübreleri ile karıştırılmamalıdır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.