KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa Tahıl Küllemesi (Erysiphe graminis) 50 ml/da 35 gün
Bağ* Külleme (Erysiphe necator) 10 ml/100 L su 21 gün
Biber (sera) Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) 40 ml/100 L su 7 gün
Domates (sera) Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) 40 ml/100 L su 3 gün
Hıyar (Tarla-Sera) Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 20 ml/100 L su 7 gün
Patlıcan (sera) Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) 40 ml/100 L su 3 gün
UYGULAMA ŞEKLI

Arpada Tahıl Küllemesi:

İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Bağ küllemesi:

1.uygulama Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.uygulama Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.uygulama Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Kabakgillerde Külleme (Hıyar): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Patlıcangillerde Külleme (Domates (Sera), Patlıcan (Sera), Biber (Sera) Külleme): Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik Durumu: Aşırı derecede alkali karakter gösteren ilaçlar dışında kalan insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.


*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.